Poz. w BiuletynieRodzaj aktu/numerTytułData wydania
1 Zarządzenie
4399/21
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu” 2021-01-11

2 Uchwała
XXXIII/834/21
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) 2021-01-14

3 Uchwała
XXXIII/835/21
w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2021-2025 2021-01-14

4 Uchwała
XXXIII/836/21
w sprawie Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2021 – 2024 2021-01-14

5 Uchwała
XXXIII/837/21
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ceny przyjęcia odpadów zielonych przez Kompostownię Odpadów Zielonych 2021-01-14

6 Uchwała
XXXIII/838/21
w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania 2021-01-14

7 Uchwała
XXXIII/839/21
w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu w zakresie lokalizacji filii 2021-01-14

8 Uchwała
XXXIII/840/21
w sprawie zgody na prowadzenie prac budowlanych w bliskim sąsiedztwie dębu „Mieszko” 2021-01-14

9 Uchwała
XXXIII/841/21
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 61 im. Janusza Korczaka przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu 2021-01-14

10 Uchwała
XXXIII/842/21
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 24 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu 2021-01-14

11 Uchwała
XXXIII/843/21
w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Przedszkola nr 7 przy ul. Osobowickiej 132 we Wrocławiu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 we Wrocławiu przy ul. Osobowickiej 127 2021-01-14

12 Uchwała
XXXIII/844/21
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Stabłowickiej we Wrocławiu 2021-01-14

13 Uchwała
XXXIII/845/21
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ignacego Daszyńskiego we Wrocławiu 2021-01-14

14 Uchwała
XXXIII/846/21
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Kluczborskiej we Wrocławiu 2021-01-14

15 Uchwała
XXXIII/847/21
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Pomorskiej we Wrocławiu 2021-01-14

16 Uchwała
XXXIII/848/21
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta we Wrocławiu 2021-01-14

17 Uchwała
XXXIII/849/21
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Józefa Rostafińskiego we Wrocławiu 2021-01-14

18 Uchwała
XXXIII/850/21
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Rybackiej we Wrocławiu 2021-01-14

19 Uchwała
XXXIII/851/21
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Lucjana Siemieńskiego we Wrocławiu 2021-01-14

20 Uchwała
XXXIII/852/21
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Pabianickiej, Ślężnej i Wielkiej we Wrocławiu 2021-01-14

21 Uchwała
XXXIII/853/21
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Stanisława Małachowskiego we Wrocławiu 2021-01-14

22 Uchwała
XXXIII/854/21
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia 2021-01-14

23 Uchwała
XXXIII/855/21
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia 2021-01-14

24 Uchwała
XXXIII/856/21
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia 2021-01-14

25 Uchwała
XXXIII/857/21
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia 2021-01-14

26 Uchwała
XXXIII/858/21
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia 2021-01-14

27 Uchwała
XXXIII/859/21
w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia 2021-01-14

28 Uchwała
XXXIII/860/21
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia 2021-01-14

29 Uchwała
XXXIII/861/21
zmieniająca uchwałę nr  LVIII/375/93  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie tytułów i nagród przyznawanych przez władze Wrocławia 2021-01-14

30 Uchwała
XXXIII/862/21
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2021-01-14

31 Uchwała
XXXIII/863/21
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2021-01-14

32 Uchwała
XXXIII/864/21
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu 2021-01-14

33 Uchwała
XXXIII/865/21
w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany nazwy placu Jana Pawła II we Wrocławiu 2021-01-14

34 Uchwała
XXXIII/866/21
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadania imienia Marii Dulębianki ulicy lub placowi na terenie Wrocławia 2021-01-14

35 Uchwała
XXXIII/867/21
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany nazwy ulicy Jana Kapistrana we Wrocławiu 2021-01-14

36 Uchwała
XXXIV/868/21
w sprawie powołania doraźnej Komisji Nominacyjnej 2021-02-18

37 Uchwała
XXXIV/869/21
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia 2021-02-18

38 Uchwała
XXXIV/870/21
zmieniająca uchwałę nr  XXXII/816/20  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok 2021-02-18

39 Uchwała
XXXIV/871/21
zmieniająca uchwałę nr  XXXII/817/20  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2021-02-18

40 Uchwała
XXXIV/872/21
w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 2021-02-18

41 Uchwała
XXXIV/873/21
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław” 2021-02-18

42 Uchwała
XXXIV/874/21
w sprawie zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2021-02-18

43 Uchwała
XXXIV/875/21
w sprawie zgody na rozwiązanie spółki SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY PROVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2021-02-18

44 Uchwała
XXXIV/876/21
zmieniająca uchwałę nr  XXIX/652/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej 2021-02-18

45 Uchwała
XXXIV/877/21
zmieniająca uchwały dotyczące Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu 2021-02-18

46 Uchwała
XXXIV/878/21
w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli Wrocławia 2021-02-18

47 Uchwała
XXXIV/879/21
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie Gminy Wrocław ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. 2021-02-18

48 Uchwała
XXXIV/880/21
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie Gminy Wrocław ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. 2021-02-18

49 Uchwała
XXXIV/881/21
w sprawie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, z udzieleniem bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży, nieruchomości położonych we Wrocławiu w obrębie Plac Grunwaldzki, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” we Wrocławiu 2021-02-18

50 Uchwała
XXXIV/882/21
w sprawie połączenia przedszkoli w Zespół Przedszkoli nr 1 we Wrocławiu przy ul. Kolbuszowskiej 6 i nadania statutu 2021-02-18

51 Uchwała
XXXIV/883/21
w sprawie dopuszczenia możliwości składania wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadpodstawowej do więcej niż trzech wybranych publicznych szkół 2021-02-18

52 Uchwała
XXXIV/884/21
w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 43 2021-02-18

53 Uchwała
XXXIV/885/21
zmieniająca uchwałę nr  XVIII/491/20  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. ks. Marcina Lutra 6 we Wrocławiu 2021-02-18

54 Uchwała
XXXIV/886/21
w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach 2021-02-18

55 Uchwała
XXXIV/887/21
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kępińskiej, Kamieńskiego i Torowej we Wrocławiu 2021-02-18

57 Uchwała
XXXIV/888/21
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Na Niskich Łąkach i Szybkiej oraz rzeki Oławy we Wrocławiu 2021-02-18

57 Uchwała
XXXIV/889/21
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lubczykowej we Wrocławiu 2021-02-18

58 Uchwała
XXXIV/890/21
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia 2021-02-18

59 Uchwała
XXXIV/891/21
w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia 2021-02-18

60 Uchwała
XXXIV/892/21
w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Nominacyjnej 2021-02-18

61 Uchwała
XXXIV/893/21
zmieniająca uchwałę nr  XVII/479/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok 2021-02-18

62 Uchwała
XXXIV/894/21
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok 2021-02-18

63 Uchwała
XXXIV/895/21
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice 2021-02-18

64 Uchwała
XXXIV/896/21
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice 2021-02-18

65 Uchwała
XXXIV/897/21
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr  LXIV/1661/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Parkowej i Kazimierza Bartla we Wrocławiu 2021-02-18

66 Uchwała
XXXIV/898/21
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2021-02-18

67 Uchwała
XXXIV/899/21
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2021-02-18

68 Uchwała
XXXIV/900/21
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2021-02-18

69 Uchwała
XXXIV/901/21
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 we Wrocławiu 2021-02-18

70 Uchwała
XXXIV/902/21
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola nr 140 „Pod Platanem” we Wrocławiu 2021-02-18

71 Uchwała
XXXIV/903/21
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2021-02-18

72 Uchwała
XXXIV/904/21
w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie podziału Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. 2021-02-18

73 Uchwała
XXXIV/905/21
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały wzywającej do wstrzymania wycinki drzew oraz ochrony Lasu Mokrzańskiego 2021-02-18

74 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVII/1139/13 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Działań Twórczych „Światowid" we Wrocławiu 2021-02-18

75 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LVII/1478/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia instytucji kultury: Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego z Międzynarodowym Festiwalem Wratislavia Cantans oraz utworzenia instytucji kultury Narodowego Forum Muzyki i nadania jej statutu 2021-02-18

76 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr IX/218/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych 2021-02-18

77 Uchwała
XXXV/906/21
zmieniająca uchwałę nr  XXXIV/872/21  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 2021-03-25

78 Uchwała
XXXV/907/21
zmieniająca uchwałę nr  XXXII/816/20  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok 2021-03-25

79 Uchwała
XXXV/908/21
zmieniająca uchwałę nr  XXXII/817/20  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2021-03-25

80 Uchwała
XXXV/909/21
zmieniająca uchwałę nr  XXXI/2267/04  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości 2021-03-25

81 Uchwała
XXXV/910/21
zmieniająca uchwałę nr  LXIV/1643/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy de minimis 2021-03-25

82 Uchwała
XXXV/911/21
zmieniająca uchwałę nr  VIII/147/07  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2021-03-25

83 Uchwała
XXXV/912/21
zmieniająca uchwałę nr  XLII/976/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przejęcia przez Miasto Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego 2021-03-25

84 Uchwała
XXXV/913/21
zmieniająca uchwałę nr  LIV/1567/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrocławiu 2021-03-25

85 Uchwała
XXXV/914/21
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 61 im. Janusza Korczaka przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu 2021-03-25

86 Uchwała
XXXV/915/21
w sprawie przeniesienia siedziby Przedszkola nr 7 przy ul. Osobowickiej 132 we Wrocławiu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 we Wrocławiu przy ul. Osobowickiej 127 2021-03-25

87 Uchwała
XXXV/916/21
w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 24 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu 2021-03-25

88 Uchwała
XXXV/917/21
zmieniająca uchwałę nr  XXV/680/20  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Miasto publicznych szkół podstawowych, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Wrocławia 2021-03-25

89 Uchwała
XXXV/918/21
w sprawie wyłączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 43 2021-03-25

90 Uchwała
XXXV/919/21
w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 43 2021-03-25

91 Uchwała
XXXV/920/21
w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. ks. Marcina Lutra 6 we Wrocławiu 2021-03-25

92 Uchwała
XXXV/921/21
w sprawie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr 6 w Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 43 2021-03-25

93 Uchwała
XXXV/922/21
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Konduktorskiej we Wrocławiu 2021-03-25

94 Uchwała
XXXV/923/21
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicą Kiełczowską i doliną rzeki Widawy we Wrocławiu 2021-03-25

95 Uchwała
XXXV/924/21
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Karola Skibińskiego we Wrocławiu 2021-03-25

96 Uchwała
XXXV/925/21
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie placu Strzeleckiego we Wrocławiu 2021-03-25

97 Uchwała
XXXV/926/21
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Mostu Warszawskiego i al. Marcina Kromera we Wrocławiu 2021-03-25

98 Uchwała
XXXV/927/21
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu urbanistycznego Krzyki - Południe w obrębie Partynice we Wrocławiu 2021-03-25

99 Uchwała
XXXV/928/21
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Krzyki-Partynice 2021-03-25

100 Uchwała
XXXV/929/21
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Przedmieście Oławskie 2021-03-25

101 Uchwała
XXXV/930/21
w sprawie wskazania przez Radę Miejską Wrocławia przedstawiciela do składu Rady Kuratorów Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich 2021-03-25

102 Uchwała
XXXV/931/21
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Edukacji i Młodzieży Rady Miejskiej Wrocławia 2021-03-25

103 Uchwała
XXXV/932/21
w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji i Młodzieży Rady Miejskiej Wrocławia 2021-03-25

104 Uchwała
XXXV/933/21
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr  LIV/3249/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia oraz uchwałą nr  L/1177/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia 2021-03-25

105 Uchwała
XXXV/934/21
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2021-03-25

106 Uchwała
XXXV/935/21
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2021-03-25

107 Uchwała
XXXV/936/21
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2021-03-25

108 Uchwała
XXXV/937/21
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2021-03-25

109 Uchwała
XXXV/938/21
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2021-03-25

110 Uchwała
XXXV/939/21
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 we Wrocławiu 2021-03-25

111 Uchwała
XXXV/940/21
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2021-03-25

112 Stanowisko
XXXV/5/21
w sprawie projektu Krajowego Planu Odbudowy i Budowania Odporności 2021-03-25

113 Stanowisko
XXXV/6/21
w sprawie tolerancji i szacunku dla praw człowieka 2021-03-25

114 Rezolucja
XXXV/5/21
w sprawie sytuacji w Republice Białorusi 2021-03-25

115 Rezolucja
XXXV/6/21
w sprawie upamiętnienia trzydziestej rocznicy powstania samorządu osiedlowego we Wrocławiu 2021-03-25

116 Uchwała
XXXVI/941/21
zmieniająca uchwałę nr  XXXII/817/20  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2021-04-22

117 Uchwała
XXXVI/942/21
w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego budowy hali lekkoatletycznej we Wrocławiu 2021-04-22

118 Uchwała
XXXVI/943/21
w sprawie zgody na utworzenie spółki SIM Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu 2021-04-22

119 Uchwała
XXXVI/944/21
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowoutworzonej spółce SIM Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu 2021-04-22

120 Uchwała
XXXVI/945/21
zmieniająca uchwałę nr  XXX/601/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu 2021-04-22

121 Uchwała
XXXVI/946/21
w sprawie ogłoszenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wrocław oraz określenia sezonu kąpielowego na 2021 r. 2021-04-22

122 Uchwała
XXXVI/947/21
w sprawie ustalenia opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym 2021-04-22

123 Uchwała
XXXVI/948/21
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2020 i 2021 rok 2021-04-22

124 Uchwała
XXXVI/949/21
zmieniająca uchwałę nr  XXV/679/20  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Wrocław publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2021-04-22

125 Uchwała
XXXVI/950/21
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej, Stefana Jaracza i Nowowiejskiej we Wrocławiu 2021-04-22

126 Uchwała
XXXVI/951/21
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu 2021-04-22

127 Uchwała
XXXVI/952/21
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ignacego Daszyńskiego we Wrocławiu 2021-04-22

128 Uchwała
XXXVI/953/21
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Szczytnickiej we Wrocławiu 2021-04-22

129 Uchwała
XXXVI/954/21
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Andrzeja Struga we Wrocławiu 2021-04-22

130 Uchwała
XXXVI/955/21
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu 2021-04-22

131 Uchwała
XXXVI/956/21
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu 2021-04-22

132 Uchwała
XXXVI/957/21
w sprawie przyznania tytułu "Civitate Wratislaviensi Donatus" 2021-04-22

133 Uchwała
XXXVI/958/21
w sprawie przyznania "NAGRODY WROCŁAWIA" 2021-04-22

134 Uchwała
XXXVI/959/21
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2021-04-22

135 Uchwała
XXXVI/960/21
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2021-04-22

136 Uchwała
XXXVI/961/21
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2021-04-22

137 Uchwała
XXXVI/962/21
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu 2021-04-22

138 Uchwała
XXXVI/963/21
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadania skwerowi przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu imienia Róży Luksemburg 2021-04-22

139 Uchwała
XXXVII/964/21
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia 2021-04-30

140 Uchwała
XXXVII/965/21
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia 2021-04-30

142 Uchwała
XXXVIII/966/21
zmieniająca uchwałę nr  XXXII/816/20  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok 2021-05-20

143 Uchwała
XXXVIII/967/21
zmieniająca uchwałę nr  XXXII/817/20  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2021-05-20

144 Uchwała
XXXVIII/968/21
w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na opracowanie wstępnego studium planistyczno - prognostycznego dla projektu pod nazwą „Poprawa jakości połączeń Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego z Wrocławiem dzięki wznowieniu ruchu na linii kolejowej nr 310 Kobierzyce - Piława Górna oraz odbudowie drugiego toru na odcinku linii kolejowej nr 285 Wrocław Główny - Kobierzyce” 2021-05-20

145 Uchwała
XXXVIII/969/21
w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na opracowanie wstępnego studium planistyczno - prognostycznego dla projektu pod nazwą „Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Poprawa Jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław” 2021-05-20

146 Uchwała
XXXVIII/970/21
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia 2021-05-20

147 Uchwała
XXXVIII/971/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/434/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Bieńkowice 2021-05-20

148 Uchwała
XXXVIII/972/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/399/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice 2021-05-20

149 Uchwała
XXXVIII/973/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/400/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Borek 2021-05-20

150 Uchwała
XXXVIII/974/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/401/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Brochów 2021-05-20

151 Uchwała
XXXVIII/975/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/402/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Gaj 2021-05-20

152 Uchwała
XXXVIII/976/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/403/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Gajowice 2021-05-20

153 Uchwała
XXXVIII/977/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/421/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Gądów-Popowice Płd. 2021-05-20

154 Uchwała
XXXVIII/978/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/404/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek 2021-05-20

155 Uchwała
XXXVIII/979/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/405/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Huby 2021-05-20

156 Uchwała
XXXVIII/980/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/435/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Jagodno 2021-05-20

157 Uchwała
XXXVIII/981/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/436/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec 2021-05-20

158 Uchwała
XXXVIII/982/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/406/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Karłowice-Różanka 2021-05-20

159 Uchwała
XXXVIII/983/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/437/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Klecina 2021-05-20

160 Uchwała
XXXVIII/984/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/407/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Kleczków 2021-05-20

161 Uchwała
XXXVIII/985/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/438/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Kowale 2021-05-20

162 Uchwała
XXXVIII/986/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/409/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Krzyki-Partynice 2021-05-20

163 Uchwała
XXXVIII/987/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/408/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Księże 2021-05-20

164 Uchwała
XXXVIII/988/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/410/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Kuźniki 2021-05-20

165 Uchwała
XXXVIII/989/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/411/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Leśnica 2021-05-20

166 Uchwała
XXXVIII/990/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/439/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Lipa Piotrowska 2021-05-20

167 Uchwała
XXXVIII/991/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/412/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Maślice 2021-05-20

168 Uchwała
XXXVIII/992/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/413/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Muchobór Mały 2021-05-20

169 Uchwała
XXXVIII/993/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/440/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Muchobór Wielki 2021-05-20

170 Uchwała
XXXVIII/994/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/414/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Nadodrze 2021-05-20

171 Uchwała
XXXVIII/995/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/415/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Nowy Dwór 2021-05-20

172 Uchwała
XXXVIII/996/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/416/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Ołbin 2021-05-20

173 Uchwała
XXXVIII/997/21
zmieniająca uchwałę nr  LII/3185/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Ołtaszyn 2021-05-20

174 Uchwała
XXXVIII/998/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/417/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Oporów 2021-05-20

175 Uchwała
XXXVIII/999/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/418/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Osobowice-Rędzin 2021-05-20

176 Uchwała
XXXVIII/1000/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/441/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Pawłowice 2021-05-20

177 Uchwała
XXXVIII/1001/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/420/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. 2021-05-20

178 Uchwała
XXXVIII/1002/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/419/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Plac Grunwaldzki 2021-05-20

179 Uchwała
XXXVIII/1003/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/442/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota 2021-05-20

180 Uchwała
XXXVIII/1004/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/422/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Powstańców Śląskich 2021-05-20

181 Uchwała
XXXVIII/1005/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/423/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Pracze Odrzańskie 2021-05-20

182 Uchwała
XXXVIII/1006/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/424/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Przedmieście Oławskie 2021-05-20

183 Uchwała
XXXVIII/1007/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/425/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Przedmieście Świdnickie 2021-05-20

184 Uchwała
XXXVIII/1008/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/426/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Psie Pole-Zawidawie 2021-05-20

185 Uchwała
XXXVIII/1009/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/443/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Sołtysowice 2021-05-20

186 Uchwała
XXXVIII/1010/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/427/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Stare Miasto 2021-05-20

187 Uchwała
XXXVIII/1011/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/428/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów 2021-05-20

188 Uchwała
XXXVIII/1012/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/429/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Szczepin 2021-05-20

189 Uchwała
XXXVIII/1013/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/444/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Świniary 2021-05-20

190 Uchwała
XXXVIII/1014/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/430/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Tarnogaj 2021-05-20

191 Uchwała
XXXVIII/1015/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/445/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Widawa 2021-05-20

192 Uchwała
XXXVIII/1016/21
zmieniająca uchwałę nr  LII/3186/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Wojszyce 2021-05-20

193 Uchwała
XXXVIII/1017/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/432/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki 2021-05-20

194 Uchwała
XXXVIII/1018/21
zmieniająca uchwałę nr  XIII/433/03  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Żerniki 2021-05-20

195 Uchwała
XXXVIII/1019/21
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 2021-05-20

196 Uchwała
XXXVIII/1020/21
w sprawie „Programu Aktywności Lokalnej dla Wrocławia na lata 2021-2022” 2021-05-20

197 Uchwała
XXXVIII/1021/21
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-05-20

198 Uchwała
XXXVIII/1022/21
w sprawie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy wybrzeżu Juliusza Słowackiego 9 2021-05-20

199 Uchwała
XXXVIII/1023/21
zmieniająca uchwałę nr  XV/417/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne 2021-05-20

200 Uchwała
XXXVIII/1024/21
zmieniająca uchwałę nr  XV/418/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na zadania służące poprawie efektywności energetycznej polegającej na wymianie okien zewnętrznych 2021-05-20

201 Uchwała
XXXVIII/1025/21
zmieniająca uchwałę nr  XV/420/19  Rady Miejskiej Wrocławia sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2020 – 2025” 2021-05-20

202 Uchwała
XXXVIII/1026/21
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 118 w innej publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum 2021-05-20

203 Uchwała
XXXVIII/1027/21
zmieniająca uchwałę nr  XXXV/914/21  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 61 im. Janusza Korczaka przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu 2021-05-20

204 Uchwała
XXXVIII/1028/21
zmieniająca uchwałę nr  XXXV/915/21  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przeniesienia siedziby Przedszkola nr 7 przy ul. Osobowickiej 132 we Wrocławiu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 we Wrocławiu przy ul. Osobowickiej 127 2021-05-20

205 Uchwała
XXXVIII/1029/21
zmieniająca uchwałę nr  XXXV/916/21  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 24 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu 2021-05-20

206 Uchwała
XXXVIII/1030/21
zmieniająca uchwałę nr  XXXV/918/21  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyłączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 43 2021-05-20

207 Uchwała
XXXVIII/1031/21
zmieniająca uchwałę nr  XXXV/919/21  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 43 2021-05-20

208 Uchwała
XXXVIII/1032/21
zmieniająca uchwałę nr  XXXV/920/21  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. ks. Marcina Lutra 6 we Wrocławiu 2021-05-20

209 Uchwała
XXXVIII/1033/21
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Turniejowej, Wyścigowej i Stajennej we Wrocławiu 2021-05-20

210 Uchwała
XXXVIII/1034/21
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jaworskiej we Wrocławiu 2021-05-20

211 Uchwała
XXXVIII/1035/21
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie linii kolejowej Wrocław Osobowice, ulicy Pełczyńskiej oraz AOW we Wrocławiu 2021-05-20

212 Uchwała
XXXVIII/1036/21
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granicznej i ronda Żołnierzy Radiotechników we Wrocławiu 2021-05-20

213 Uchwała
XXXVIII/1037/21
w sprawie zmiany położenia ulicy na terenie Wrocławia 2021-05-20

214 Uchwała
XXXVIII/1038/21
w sprawie zmiany położenia ulicy na terenie Wrocławia 2021-05-20

215 Uchwała
XXXVIII/1039/21
w sprawie zmiany położenia ulicy na terenie Wrocławia 2021-05-20

216 Uchwała
XXXVIII/1040/21
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia 2021-05-20

217 Uchwała
XXXVIII/1041/21
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia 2021-05-20

218 Uchwała
XXXVIII/1042/21
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia 2021-05-20

219 Uchwała
XXXVIII/1043/21
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia 2021-05-20

220 Uchwała
XXXVIII/1044/21
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia 2021-05-20

221 Uchwała
XXXVIII/1045/21
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia 2021-05-20

222 Uchwała
XXXVIII/1046/21
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2021-05-20

223 Uchwała
XXXVIII/1047/21
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2021-05-20

224 Uchwała
XXXVIII/1048/21
zmieniająca uchwałę nr  XLVII/1094/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej 2021-05-20

225 Uchwała
XXXVIII/1049/21
w sprawie wzniesienia pomnika Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu 2021-05-20

226 Uchwała
XXXVIII/1050/21
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu do przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli zarządzonych na dzień 17 października 2021 r. 2021-05-20

227 Uchwała
XXXVIII/1051/21
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2021-05-20

228 Uchwała
XXXVIII/1052/21
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2021-05-20

229 Uchwała
XXXVIII/1053/21
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr  LIV/3249/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia oraz uchwałę nr  L/1177/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia 2021-05-20

230 Uchwała
XXXVIII/1054/21
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu 2021-05-20

231 Uchwała
XXXVIII/1055/21
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu 2021-05-20

232 Uchwała
XXXVIII/1056/21
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 we Wrocławiu 2021-05-20

233 Uchwała
XXXVIII/1057/21
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej 2021-05-20

234 Uchwała
XXXVIII/1058/21
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadania skwerowi przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu imienia Ofiar Wysiedleń z Kresów Wschodnich 2021-05-20

235 Zarządzenie
5325/21
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu” 2021-06-04